POSTANOWIENIA OGÓLNE i ADMINISTRACJA DANYCH

 1. Administratorem danych jest NKS Group Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ulicy Fordońskiej 246, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000703429, NIP: 5542957234, REGON: 36871814600000, zwany dalej Serwisem. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania ze stron Serwisu lub dokonaniem rejestracji, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Polityka Prywatności została przygotowana i udostępniona na stronie internetowej Serwisu w dniu 14 lutego 2019 roku.

ZAKRES, CELE i PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Dane Użytkowników przetwarzane są w szczególności, w następujących celach:

 1. W zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności dotyczy to założenia i zarządzania kontem w celu uzyskania dostępu do oferowanych usług.
  Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik.
  Okres przetwarzania: do czasu wygaśnięcia danej umowy.
  Dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń.
 2. W zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika jeśli wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera.
  Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a) – dobrowolna zgoda.
  Okres przetwarzania: do czasu wycofania zgody.
 3. W zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika jeśli wyraził chęć kontaktu przy użyciu formularza kontaktowego.
  Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a) – dobrowolna zgoda.
  Okres przetwarzania: do czasu wycofania zgody.
 4. W celach statystycznych – analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych usług i produktów Serwisu.
  Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Serwisu.
  Okres przetwarzania: do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.

POLITYKA „COOKIES” i INNYCH MECHANIZMÓW AUTOMATYCZNEGO PRZECHOWYWANIA DANYCH NA URZĄDZENIACH KOŃCOWYCH UŻYTKOWNIKA LUB PRZEKAZYWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA

 1. Strony Serwisu używają plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz Serwisu w celu optymalizacji działań.

Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:

  • sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  • stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. Serwis współpracuje w tym zakresie między innymi z firmą Google oraz Facebook.
  • statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji. W tym zakresie współpracujemy z Google, używając Google Analytics. Można zainstalować dodatek do przeglądarki, który blokuje tą usługę (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout);
 1. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies lub https://jakwylaczyccookie.pl/
 2. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których Użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.
 3. Użytkownik może również  samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której aktualnie używa.

Użytkownik musi jednak uwzględnić, że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach Serwisu.

PRZETWARZANIE DANYCH OSÓB NIEPEŁNOLETNICH

 1. Treści oferowane w ramach stron internetowych Serwisu kierowane są wyłącznie do osób które ukończyły 18 lat.
 2. Użytkownik korzystający ze stron Serwisu powiadamiany jest o tym, że znajdujące się na stronach Serwisu treści w całości kierowane są wyłącznie do osób pełnoletnich oraz aby korzystać ze stron Serwisu potwierdza, że jest osobą pełnoletnią. W związku z tym, Serwis nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH

 1. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisu celem przygotowania odpowiedniej oferty, dostosowania materiałów reklamowych czy przedstawienia spersonalizowanych produktów i usług. Dane o aktywności Użytkowników na naszych stronach mogą być także udostępniane naszym partnerom marketingowym. W związku z tym, Użytkownik korzystając z innych stron może zobaczyć reklamy wyświetlane w oparciu o aktywność na stronach Serwisu. Działania tego typu umożliwiają również naszym partnerom wyświetlanie Użytkownikom reklam w oparciu o ich interakcje ze stronami niepowiązanymi z naszymi stronami.
 2. Państwa mogą być udostępniane do Państw Trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania danych osobowych,
  • usunięcia danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
  • cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mail: office@nks-group.pl
 3. W sytuacji kiedy Użytkownik występuje z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, Serwis odpowiada na to żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – na przykład z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Serwis nie będzie mógł spełnić żądania Użytkownika w ciągu miesiąca, spełnione zostaną one w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, a o przedłużeniu terminu Użytkownik zostanie uprzednio poinformowany.
 4. W przypadku naruszeń w zakresie przetwarzania danych osobowych Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe Użytkownika przechowywane są  przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji umowy,  przygotowania spersonalizowanej oferty, odpowiedzi zapytania, itp. a w przypadku newslettera do momentu cofnięcia zgody przez Użytkownika.

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

Pragniemy zapewnić wszystkich Użytkowników, iż dokładamy wszelkich starań, by dane osobowe były bezpieczne a ich przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi.

ZMIANY W POLITYCE COOKIE

Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.
Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.
Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.

SERWISY ZEWNĘTRZNE

Administrator nie współpracuje z serwisami zewnętrznymi i Serwis nie umieszcza ani nie korzysta z żadnych plików zewnętrznych plików Cookie.